در سالگرد تولد نماگشت با دو خبر خوب شوکه شوید
۶۵ ٪تخفیف ویژه خرید اتوماسیون نماگشت
انتشار نسخه پایدار ۲.۵.۱
۰۲۱ - ۴۷ ۶۲ ۸۸ ۹۹ تلفن گویا
نماگشت اولین نرم افزار یکپارچه مدیریت آژانس های گردشگری و مسافرتی
نام قیمت
هسته نماگشت  34/000/000 11/900/000 ریال
اتوماسیون فروش بند ب 34/000/000 11/900/00 ریال
سامانه مدیریت ارتباط با مشتری 42/000/000 14/700/000 ریال
اتصال به مرکز تلفن و کالر ایدی ، و دستگاه های شنود 29/000/000 10/150/000 ریال
ماژول پکیج ساز 38/000/000 13/300/000 ریال
حسابداری پیشرفته 57/000/000 19/950/000 ریال
 وب سرویس 17/000/000 5/950/000 ریال
 بات تلگرام 6/000/000 2/100/000 ریال
جمع کل : 256/000/00089/950/000 ریال